Szkolenia Bhp dzielimy na dwa rodzaje.

Co kryje się pod definicjom usługi Bezpieczeństwa pracy? To bardzo ważne prace, którymi zajmuje się wiele firm, oferują one również bardzo wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie ciągłego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna i etatowa. Nic zadziwiającego. Właściwie dlaczego?

 

Bo szkolenia Bhp są wszak obowiązkowe do odbycia dla wszystkich zatrudnionych, którzy dopiero co rozpoczęli pracować na nowym stanowisku. Kursy P.W. LJM dzielimy na dwa rodzaje. Jakie dokładnie rozróżniamy rodzaje? To kursy tzw. wstępne , które obejmują instruktaż ogólny i stanowiskowy a także kursy okresowe. Kursy te odbywają się w godzinach pracy i nie mogą one trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

 

Nowy pracownik zaznajamia się w ich trakcie z podstawowymi zasadami Bhp, to znaczy z bezpieczeństwem pracy oraz higieną. A dokładniej z zasadami, jakie są związane z higienicznym a także bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad przestrzeganiem zasad a także przepisów Bhp w naszych krajowych zakładach czuwa, nikt inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli mówimy o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on na pewno zrobiony, zanim do swojej pracy będzie dopuszczony pracownik, który został zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na bardzo liczne niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, ażeby nowy pracownik dowiedział się, jakie istnieją sposoby ochrony siebie przed różnymi zagrożeniami. Najpierw wyjaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a następnie dokładniej przedstawia to oraz omawia pozostałe czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzony sprawdzian z przekazanych przez instruktorów wcześniej a także poznanych instrukcji.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak przeprowadzony raz jeszcze w pewnych sytuacjach, jeśli np na stanowisku pracy nastąpią zmiany organizacyjno-techniczne, a wśród nich zmiana procesu technologicznego czy organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Zorganizowanie kursu Bezpieczeństwa pracy w charakterze instruktażu ogólnego, oraz stanowiskowego musi zostać potwierdzone poprzez pracownika na piśmie i dodatkowo zaznaczone w jego aktach osobowych. Oświadczenie takie ma zawierać imię i nazwisko pracownika oraz dodatkowo datę i miejsce odbycia takiego szkolenia, jak również podpis. Są również organizowane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest zależny od powszechnego programu – maksymalnie są to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeżeli dany pracownik przedstawi własne ważne zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bezpieczeństwa pracy w konkretnym okresie u innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To ważna informacja. To szkolenie może oczywiście obejmować pozostałą grupę miejsc pracy, jednakże program szkolenia musi uwzględniać zakres, jaki jest potrzebny by dopuścić do pracy na całkiem innym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *